• zatiaľ žiadne údaje
   •  

     

     

     

     

     

     

    Vážení rodičia, milé deti a žiaci,

    všetci, ktorí ste možno náhodou, možno cielene navštívili našu webovú stránku školy.

     

    Práve ste otvorili novú web stránku Spojenej školy

    na Vojenskej 13 v Košiciach, ktorá má štyri organizačné zložky:

     

    o   Materskú školu pre deti s autizmom

    o   Špeciálnu základnú školu

    o   Základnú školu pre žiakov s autizmom

    o   Praktickú školu

     

    Súčasťou školy sú aj dve elokované pracoviská:

    • Inžinierska 24, Košice
    • DSS pri SČ Komenského 19, Košice
    • výdajná školská jedáleň pri MŠ Vojenská 13, Košice

     

     

    Vítame Vás na novo vytvorenej stránke:

    www.spojvoj.edupage.org

     

    Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku školy ! 

     

    V záložke organizačné zložky školy sa máte možnosť zoznámiť s priestormi školy a spoznať prácu našich špeciálnych pedagógov v jednotlivých organizačných zložkách.

     

     

     


     

     

     

  • Najnovšie

   Novinky

    • Ineka kreatívne centrum

    • 8. 11. 2023
    • Dobrý deň. Dávame do povedomia, že v Košiciach vzniklo kreatívne centrum pre deti, mládež a dospelých s poruchou autistického spektra, s Downovým syndrómom, s telesným alebo mentálnym postihnutím.

     Venujeme sa výtvarným činnostiam a súčasne sa snažíme s klientmi pracovať podľa ich potrieb – rozvoj reči : správna výslovnosť, rozširovanie slovnej zásoby, rozvoj pamäte a myslenia.

    • Ineka kreatívne centrum: Čítať viac
    • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

    • 9. 12. 2022
    • Tak predsa sa podarilo a naša škola za Košický kraj predsa získala cenu

     Vážená pani riaditeľka Mgr. Iveta Baková,

     radi by sme Vás informovali, že sme spomedzi škôl vo vašom kraji vyžrebovali Vašu školu ako výhercu a nesieme Vám skvelú správu!

     Pre Vašu školu ste vyhrali balík športových pomôcok a vyškolenie určeného pedagóga metodikou ŠAMT (Športovej akadémie Mateja Tótha), vďaka čomu môžete implementovať do vyučovacieho procesu inovatívne prvky a rozvíjať pohybové schopnosti všetkých žiakov.
     Gratulujeme!

     Naši kolegovia z Akadémie sa s Vami v nasledujúcich dňoch telefonicky skontaktujú pre dohodnutie detailov, aby ste si mohli začať užívať výhru čím skôr.

     Ešte raz gratulujeme.

     Tím O2 a O2 ŠAMT

    • O2 Športová akadémia Mateja Tótha: Čítať viac
    • Kluby rodičov

    • 6. 10. 2022
    • Vážení rodičia, aj touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v tomto školskom roku 2022/2023 budeme opäť organizovať Kluby rodičov pre MŠ, ŠZŠ A ZŠ pre žiakov s autizmom. Záujem o Kluby rodičov zisťovali triedni učitelia.

     Kluby organizuje školská psychologička Mgr. Žiaková. Minimálne týždeň pred stretnutím dostanete pozvánku cez edupage, na ktorej bude uvedený: dátum, čas, miesto aj téma stretnutia. Prosím o spätnú väzbu/ potvrdenie Vašej účasti na stretnutí, t.j. elektronická odpoveď.

    • Kluby rodičov: Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4