• Prečo študovať u nás?

     • Máte školopovinné dieťa so zdravotným znevýhodnením a rozmýšľate nad otázkami:

      1. čo je mojou povinnosťou ako rodiča, keď moje dieťa dovŕšilo 6 rokov?

      2. akú školu vybrať pre svoje dieťa?

       

      Poradíme Vám J

      • V zmysle platnej legislatívy je zákonný zástupca žiaka povinný zúčastniť sa na zápise do ZŠ v mieste trvalého bydliska.
      • Špeciálne základné školy zápis nerealizujú.
      • Ak máte dieťa so zdravotným znevýhodnením a rozhodli ste sa zaškoliť ho v špeciálnej škole, skontaktujte sa so špeciálnou školou a pripravte si závery zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia z CŠPPP. V prípade dieťaťa s autizmom aj doklad s potvrdením diagnózy autizmus od detského psychiatra.
      • Deň otvorených dverí školy za jednotlivé organizačné zložky v súčasnej pandemickej dobe Vám nevieme ponúknuť, a preto pre vás pripravujeme aspoň virtuálnu prehliadku školy.
      • Ak ste sa pevne rozhodli zaškoliť svoje dieťa v špeciálnej škole, vyplňte tlačivá / viď. Príloha / a pošlite e-mailom: spojvojke@gmail.com  alebo poštou na adresu školy: Spojená škola, Vojenská 13, 040 01 Košice.
      • Následne sa s Vami spojíme a dohodneme sa na ďalšom postupe.
      • Kapacita tried je obmedzená, preto neváhajte a čím skôr sa s nami skontaktujte.

      Podľa záujmu otvárame:

      • V základnej škole pre žiakov s autizmom prípravný a  prvý ročník podľa počtu prihlásených detí.
      • V základnej škole pre žiakov s autizmom sú triedy delené podľa intelektu.
      • V špeciálnej základnej škole taktiež prípravný a prvý ročník podľa počtu prihlásených detí.
      • Špeciálna základná škola sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na tri varianty: A, B a C.

      Prílohy:

      Ziadost_prijatie_ZS_1.pdf

      Ziadost_prijatie_ZS_2.pdf

      Formular.pdf