• Krúžky

      • Krúžk

      • Na našej škole už tradične ponúkame širokú škálu krúžkov, ktorú sú obsahom zamerané na rozvoj pohybových a hudobných zručností.

      • zatiaľ žiadne údaje