• Projekty

   • empowerme_Slovak.pdf

     

     

    Projekt: Spolu v záhrade

     

    Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Nadačného fondu Magenta life spravovaného Karpatskou nadáciou.

    Okrem vybudovania vyvýšených záhonov a náučných tabúľ sa nám podarilo vytvoriť online knihu, ktorá bude

    priebežne aktualizovaná a tým pádom "živá."

     

     

    Projekt : Empower : Me