• zatiaľ žiadne údaje
   •  

    Vážení rodičia, milé deti a žiaci,

    všetci, ktorí ste možno náhodou, možno cielene navštívili našu webovú stránku školy.

     

    Práve ste otvorili novú web stránku Spojenej školy

    na Vojenskej 13 v Košiciach, ktorá má štyri organizačné zložky:

     

    o   Materskú školu pre deti s autizmom

    o   Špeciálnu základnú školu

    o   Základnú školu pre žiakov s autizmom

    o   Praktickú školu

     

    Súčasťou školy sú aj dve elokované pracoviská:

    • Inžinierska 24, Košice
    • DSS pri SČ Komenského 19, Košice
    • výdajná školská jedáleň pri MŠ Vojenská 13, Košice

     

     

    Vítame Vás na novo vytvorenej stránke:

    www.spojvoj.edupage.org

     

    Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku školy ! 

     

    V záložke organizačné zložky školy sa máte možnosť zoznámiť s priestormi školy a spoznať prácu našich špeciálnych pedagógov v jednotlivých organizačných zložkách.

     

     

     


     

     

     

  • Najnovšie

   Novinky

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4