• Milí rodičia a priatelia školy,

    aj tento rok môžete darovať 2% (3%) z vašich daní na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, podporíte skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti vašich deti.
   • zatiaľ žiadne údaje
   •  

     

     

     

     

    DEŇ AUTIZMU 2024 - NAŠE VIDEO

     

     

    Vážení rodičia, milé deti a žiaci,

    všetci, ktorí ste možno náhodou, možno cielene navštívili našu webovú stránku školy.

     

    Práve ste otvorili web stránku Spojenej školy

    na Vojenskej 13 v Košiciach, ktorá má štyri organizačné zložky:

     

    o   Materskú školu pre deti s autizmom

    o   Špeciálnu základnú školu

    o   Základnú školu pre žiakov s autizmom

    o   Praktickú školu

     

    Súčasťou školy sú aj dve elokované pracoviská:

    • Inžinierska 24, Košice
    • DSS pri SČ Komenského 19, Košice
    • výdajná školská jedáleň pri MŠ Vojenská 13, Košice

     

     

    Vítame Vás na našej stránke:

    www.spojvoj.edupage.org

     

    Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku školy ! 

     

    V záložke organizačné zložky školy sa máte možnosť zoznámiť s priestormi školy a spoznať prácu našich špeciálnych pedagógov v jednotlivých organizačných zložkách.

     

     

     


     

     

     

  • Najnovšie

   Novinky

    • Oznámenie

    • 16. 4. 2024
    • OZNÁMENIE

     Vážení rodičia a zákonní zástupcovia detí,

     oznamujeme Vám,

     že dňa 22. apríla 2024 so súhlasom RÚŠS v Košiciach

     bude prevádzka materskej školy

     dočasne PRERUŠENÁ z dôvodu slávnostnej pedagogickej rady

     pri príležitosti osláv Dňa učiteľov !

     Vedenie školy a kolektív zamestnancov materskej školy Vám ďakuje

    • Oznámenie: Čítať viac
    • Poďakovanie

    • 3. 4. 2024
    • POĎAKOVANIE

     Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie

     všetkým rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, ktorí sa zúčastnili

     na odbornom seminári, dňa 25.marca 2024.

     Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí aktívne vystúpili so svojím príspevkom: Mgr. Blanka Žiaková (školská psychologička), Michaela Vlasáková, Tatiana Iglaiová a Tatyana Demirskaya (Platforma rodín), Mgr. Andrea Daňková (CPP), Mgr. Gabriela Matiová (centrum WINMED).

    • Poďakovanie: Čítať viac
    • 2% dane

    • 19. 3. 2024
    • Milí rodičia a priatelia školy,

     aj tento rok môžete darovať 2% (3%) z vašich daní na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, podporíte skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti vašich deti.

     Darovanie 2% (3%) z dane v roku 2024 budete mať možnosť poukázať na OZ Usmej sa na mňa, s ktorým dlhoročne spolupracujeme a podporujú nás v našich aktivitách.

    • 2% dane: Čítať viac
    • Ineka kreatívne centrum

    • 8. 11. 2023
    • Dobrý deň. Dávame do povedomia, že v Košiciach vzniklo kreatívne centrum pre deti, mládež a dospelých s poruchou autistického spektra, s Downovým syndrómom, s telesným alebo mentálnym postihnutím.

     Venujeme sa výtvarným činnostiam a súčasne sa snažíme s klientmi pracovať podľa ich potrieb – rozvoj reči : správna výslovnosť, rozširovanie slovnej zásoby, rozvoj pamäte a myslenia.

    • Ineka kreatívne centrum: Čítať viac
    • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

    • 9. 12. 2022
    • Tak predsa sa podarilo a naša škola za Košický kraj predsa získala cenu

     Vážená pani riaditeľka Mgr. Iveta Baková,

     radi by sme Vás informovali, že sme spomedzi škôl vo vašom kraji vyžrebovali Vašu školu ako výhercu a nesieme Vám skvelú správu!

     Pre Vašu školu ste vyhrali balík športových pomôcok a vyškolenie určeného pedagóga metodikou ŠAMT (Športovej akadémie Mateja Tótha), vďaka čomu môžete implementovať do vyučovacieho procesu inovatívne prvky a rozvíjať pohybové schopnosti všetkých žiakov.
     Gratulujeme!

     Naši kolegovia z Akadémie sa s Vami v nasledujúcich dňoch telefonicky skontaktujú pre dohodnutie detailov, aby ste si mohli začať užívať výhru čím skôr.

     Ešte raz gratulujeme.

     Tím O2 a O2 ŠAMT

    • O2 Športová akadémia Mateja Tótha: Čítať viac
    • Kluby rodičov

    • 6. 10. 2022
    • Vážení rodičia, aj touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v tomto školskom roku 2022/2023 budeme opäť organizovať Kluby rodičov pre MŠ, ŠZŠ A ZŠ pre žiakov s autizmom. Záujem o Kluby rodičov zisťovali triedni učitelia.

     Kluby organizuje školská psychologička Mgr. Žiaková. Minimálne týždeň pred stretnutím dostanete pozvánku cez edupage, na ktorej bude uvedený: dátum, čas, miesto aj téma stretnutia. Prosím o spätnú väzbu/ potvrdenie Vašej účasti na stretnutí, t.j. elektronická odpoveď.

    • Kluby rodičov: Čítať viac
    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4