• zatiaľ žiadne údaje
   •  

    Vážení rodičia, milé deti a žiaci,

    všetci, ktorí ste možno náhodou, možno cielene navštívili našu webovú stránku školy.

     

    Práve ste otvorili novú web stránku Spojenej školy

    na Vojenskej 13 v Košiciach, ktorá má štyri organizačné zložky:

     

    o   Materskú školu pre deti s autizmom

    o   Špeciálnu základnú školu

    o   Základnú školu pre žiakov s autizmom

    o   Praktickú školu

     

    Súčasťou školy sú aj dve elokované pracoviská:

    • Inžinierska 24, Košice
    • DSS pri SČ Komenského 19, Košice
    • výdajná školská jedáleň pri MŠ Vojenská 13, Košice

     

    Z technických dôvodov na pôvodnej web stránke školy www.spojvojke.sk, ktoré sme sa pokúšali vyriešiť, ale nepodarilo sa ,

    Vás vítame na novo vytvorenej stránke:

    www.spojvoj.edupage.org

     

    Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku školy ! 

     

    V záložke organizačné zložky školy sa máte možnosť zoznámiť s priestormi školy a spoznať prácu našich špeciálnych pedagógov v jednotlivých organizačných zložkách.

     

     

     


     

     

     

  • Najnovšie

   Novinky

    • Prerušenie prevádzky v materskej škole
    • 13. 10. 2021
    • Oznámenie

     Vážení rodičia a zákonní zástupcovia detí,

     na základe pravidelného monitorovanie dochádzky a zdravotného stavu detí v rámci ranného filtra riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že po dohode s RÚVZ

     od pondelka 25.10.2021 do piatku 29.10.2021

     bude dočasne prerušená prevádzka materskej školy.

    • Prerušenie prevádzky v materskej škole: Čítať viac
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
    • 30. 8. 2021

    • Septembrová pesnička

     Klopi, klopi brána,
     otváraj sa zrána,
     ide deti ako smeti,
     do školičky každé letí.
     Klopi, klopi brána,
     otváraj sa zrána.

     Klopi, klopi brána,
     otváraj sa zrána,
     idú žiaci k svojej práci,
     čítať, písať, nech sa páči.
     Klopi, klopi brána,
     otváraj sa zrána.

     Krista Bendová

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022: Čítať viac
    • Voľné pracovné miesto: vychovávateľ/ka
    • 13. 7. 2021
    • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

     Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Vojenská 13, Košice 040 01

    • Voľné pracovné miesto: vychovávateľ/ka: Čítať viac
    • Výberové konanie na obsadenie miesta zástupkyne MŠ pre deti s autizmom
    • 13. 7. 2021
    • Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta zástupkyne materskej školy pre deti s autizmom, organizačnej zložky Spojenej školy, Vojenská 13, Košice

     Riaditeľstvo Spojenej školy, Vojenská 13, Košice vyhlasuje dňom 09.07.2021 podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon „zákon č. 552/2003 Z.z.“)

    • Výberové konanie na obsadenie miesta zástupkyne MŠ pre deti s autizmom: Čítať viac
    • Voľné pracovné miesto: pedagogický asistent
    • 13. 7. 2021
    • SPOJENÁ ŠKOLA, Vojenská 13, 040 01 Košice

     Informácia o voľnom pracovnom mieste

     V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

    • Voľné pracovné miesto: pedagogický asistent: Čítať viac
    • Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka  materskej školy
    • 27. 5. 2021
    • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

     Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Vojenská 13, Košice 040 01 , organizačná zložka: Materská škola pre deti s autizmom

    • Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka  materskej školy: Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4