• Ďakujeme

    •  

     Poďakovanie...

     Vážení rodičia,

             veľmi pekne sa Vám chcem poďakovať, že ste nezostali ľahostajní voči našej výzve o pomoc na dofinancovanie vybavenia a sprevádzkovania snoezelen miestnosti v elokovanom pracovisku SŠ na Inžinierskej ulici v Košiciach, o ktorú som Vás v závere roka požiadala.

             S radosťou Vám chcem oznámiť, že vďaka Vám a Vašim známym, na účte OZ RUKA pribudlo 1070 EUR, ktoré nakoniec použijeme na odbornú montáž snoezelen miestnosti, ktorú zrealizujú odborníci z firmy 3Lobit, dodávateľa všetkých zakúpených pomôcok a vybavenia do snoezelenu. Cena odbornej montáže je cca 1200 €. Táto cena okrem montáže zahŕňa aj odborný návrh na rozmiestnenie jednotlivých pomôcok v miestnosti.

     Zosilňovač, ktorý je nutnou výbavou na sfunkčnenie vibroakustickej vodnej postele, sa nám nakoniec podarilo na záver roka uhradiť z rozpočtu školy.

           Vážení rodičia, chcem Vás ubezpečiť, že naším cieľom je čo najskôr uviesť snoezelen do prevádzky, aby slúžil Vašim deťom. Avšak plánovaný termín montáže / 11.01.2023 / sme museli posunúť, pretože zo strany firmy 3Lobit nám tesne pred Vianocami boli zaslané požiadavky na elektrické rozvody, ktoré musíme zabezpečiť.

           V prípade, že by ste nám vedeli ešte pomôcť  odporúčaním firmy, ktorá by bola ochotná sponzorsky urobiť elektrické rozvody, veľmi by ste nám pomohli. Samozrejme cenu potrebného materiálu by sme uhradili. V prípade, že takú možnosť nemáte, na zaplatenie týchto prác požiadame  OZ RUKA.

           V tejto súvislosti Vás chcem poprosiť o venovanie 2 % z dane OZ RUKA. Potrebné tlačivá nájdete na web stránke školy.

     Ď A K U J E M E...

     / Ján Gregor/, / Šloseríková/, / Medvecký /, / Boczeková /, / Šípošová /, / Kastelovič /, /Szekely Mária /, / Lukša /, / Mizerák /, / Sakálová - Dodecká /, / Medvecká / , / Kundrátová /, / Hámborský - Mizerák /, / Hlushak /, / Hric /, / Dzurikanin /, / Hanulík /, / Kolinovská/, /Ferková E./, / Hofericová – Kolinovský/, / Leško /, / Kolinovská /, / Trebatická /, / Slovenská pošta, a.s. /, Hrešková - Sarah V.C /

      

                                                                                                          Iveta Baková, riaditeľka školy