• Úspechy a ocenenia

   • 2022/2023

   • Celoštátne kolo

     • III.miesto

     • Nikolas Vinca
     • Výtvarná súťaž „Svet očami autistov,“ · Celoštátne kolo · 2022/2023
     • KRISTIÁN SÁROŠI
     • 19. ročník výtvarnej súťaže detí Vianočná pohľadnica 2022 · Celoštátne kolo · 2022/2023
     • MICHELLE FRANKOVÁ
     • 19. ročník výtvarnej súťaže detí Vianočná pohľadnica 2022 · Celoštátne kolo · 2022/2023
   • 2021/2022

     • 3.miesto skok z miesta

     • Karin Rosolová
     • XI. NÁRODNÉ HRY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • 1.miesto beh na 200m

     • Lívia Tirpáková
     • XI. NÁRODNÉ HRY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • 2.miesto beh na 200m

     • Sofia Buková
     • XI. NÁRODNÉ HRY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • 1.miesto beh na 100m,

     • Sofia Buková
     • XI. NÁRODNÉ HRY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO · Celoštátne kolo · 2021/2022
   • 2020/2021

     • Róbert Adam, Vladimír Horváth

     • štafeta na 100m
     • Majstrovstvá Slovenska v atletike, Špeciálna olympiáda Slovensko · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Róbert Adam – 1.miesto, Vladimír Horváth – 2.miesto, Nina Habinová – 2. miesto

     • beh na 200m
     • Majstrovstvá Slovenska v atletike, Špeciálna olympiáda Slovensko · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Vladimír Horváth – 2.miesto, Róbert Adam – 3.miesto, Nina Habinová – 4. miesto

     • beh na 100m
     • Majstrovstvá Slovenska v atletike, Špeciálna olympiáda Slovensko · Celoštátne kolo · 2020/2021