• Novinky

      • Kluby rodičov

      •  

       Vážení rodičia,  aj touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v tomto školskom roku 2022/2023 budeme opäť organizovať Kluby rodičov pre MŠ, ŠZŠ A ZŠ pre žiakov s autizmom. Záujem o Kluby rodičov zisťovali triedni učitelia.

       Kluby organizuje školská psychologička Mgr. Žiaková. Minimálne týždeň pred stretnutím dostanete pozvánku cez edupage, na ktorej bude uvedený: dátum, čas, miesto aj téma stretnutia. Prosím o spätnú väzbu/ potvrdenie Vašej účasti na stretnutí, t.j. elektronická odpoveď.

       Klub sa v danom termíne uskutoční, ak účasť potvrdia minimálne piati rodičia.

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na príjemné stretnutia.