• Novinky

      • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

      • Tak predsa sa podarilo a naša škola za Košický kraj predsa získala cenu

       Vážená pani riaditeľka Mgr. Iveta Baková,

       radi by sme Vás informovali, že sme spomedzi škôl vo vašom kraji vyžrebovali Vašu školu ako výhercu a nesieme Vám skvelú správu!

       Pre Vašu školu ste vyhrali balík športových pomôcok a vyškolenie určeného pedagóga metodikou ŠAMT (Športovej akadémie Mateja Tótha), vďaka čomu môžete implementovať do vyučovacieho procesu inovatívne prvky a rozvíjať pohybové schopnosti všetkých žiakov.
       Gratulujeme!

       Naši kolegovia z Akadémie sa s Vami v nasledujúcich dňoch telefonicky skontaktujú pre dohodnutie detailov, aby ste si mohli začať užívať výhru čím skôr.

       Ešte raz gratulujeme.

       Tím O2 a O2 ŠAMT

      • Kluby rodičov

      •  

       Vážení rodičia,  aj touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v tomto školskom roku 2022/2023 budeme opäť organizovať Kluby rodičov pre MŠ, ŠZŠ A ZŠ pre žiakov s autizmom. Záujem o Kluby rodičov zisťovali triedni učitelia.

       Kluby organizuje školská psychologička Mgr. Žiaková. Minimálne týždeň pred stretnutím dostanete pozvánku cez edupage, na ktorej bude uvedený: dátum, čas, miesto aj téma stretnutia. Prosím o spätnú väzbu/ potvrdenie Vašej účasti na stretnutí, t.j. elektronická odpoveď.

       Klub sa v danom termíne uskutoční, ak účasť potvrdia minimálne piati rodičia.

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na príjemné stretnutia.

      • Zelená otvoreným školám

      • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

       Informácie o aktualizácii dokumentu, či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl a riaditeľom regionálnych úradov školskej správy.

       Súbory na stiahnutie: